Start Sakramenty
Aktualnosci Galeria
Ogloszenia Polecane
O Parafii Kontakt
Porzadek SDM

KRONIKA PARAFIALNA


ROK 2007

14 I 2007r. Stowarzyszenie Rozwój Wsi Janowice „Tradycja dla przyszłości” zorganizowało tradycyjny opłatek, w którym wzięło udział 56 osób.
20 I 2007r. W szkole Podstawowej została zorganizowała zabawa opłatkowa. Opłatek został zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwój Wsi Janowice „Tradycja dla przyszłości”
2 II 2007r. Odbyła się uroczystość Ofiarowania Pańskiego (M.B. Gromnicznej) ks. Proboszcz poświecił nowy feretron z obrazami Jezusa Mogilskiego i M.B Wielickiej. W czasie uroczystej Mszy grała orkiestra dęta z Byszyc, która po zakończeniu Mszy św. dała koncert kolęd. Poprzedzony był on przedstawieniem i pastorałką dzieci ze szkoły Podstawowej w dniu 6 stycznia 2007 roku.
3 III 2007r. Ks. bp. Kazimierz Nycz biskup pomocniczy krakowski został nominowany przez Benedykta XVI Arcybiskupem- metropolitą krakowskim.
W dniach 25-28 III 2007r. odbywają się rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosi ksiądz z zakonu Michalitów prefekt domu zakonnego Michalitów w Miejscu Piastowym koło Krosna.
31 III – 1 IV 2007r. Został zorganizowany konkurs na najładniejszą palmę w Janowicach przez Stowarzyszenie „Tradycja dla Przyszłości”, Radę Sołecką, Parafię w Janowicach. W konkursie brało udział 22 osoby (dzieci i młodzież). Największa palma miała wysokość 3m. Uczestnikom konkursu wręczono nagrody książkowe oraz słodycze.
2 IV 2007r. Uroczyste zakończenie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II na szczeblu diecezjalnym.
15 IV 2007r. Pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia wspierającego Rozwój Wsi Janowice „Tradycja dla Przyszłości”
Maj 2007r. Zostały rozpoczęte prace przy cmentarzu droga asfaltowa, parking, plac przed kaplicą i ścieżki cmentarne. Prace wykonuje firma Andrzeja Grochala z Mietniowa. Koszt robót wyniósł 61 tysięcy złotych.
21 V 2007r. W Szkole Podstawowej kończy pracę Maria Woźniak. Nowym dyrektorem zostaje Małgorzata Lichtenberg Bała.
13 VI 2007r. Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz awansuje księdza Jana Byrskiego na proboszcza parafii Szymona i Judy Tadeusza w Białce Tatrzańskiej. W naszej parafii przepracował 19 lat i jeden miesiąc. Proboszczem parafii Janowice zostaje ksiądz Jan Mrózek dotychczasowy wikariusz Parafii Siepraw.
1 VI 2007r. Proboszczem Parafii w Janowicach zostaje ksiądz Jan Mrózek.
3-7 VII 2007r. Odbyła się pielgrzymka na Ukrainę.
14 VII 2007r. Odbył się wielki letni festyn rodzinny w Janowicach zorganizowany przez Stowarzyszenie Tradycja dla Przyszłości.
11VIII 2007r. Odbyła się Pielgrzymka parafialna na Dróżki Pana Jezusa do Kalwarii Zebrzydowskiej. W pielgrzymce uczestniczyło 100 osób.
19VIII 2007r. Wizyta duszpasterska z Ukrainy. Ksiądz Paweł Borysewicz odprawiał Mszę Świętą i wygłosił na obu Mszach homilie o sytuacji kościoła katolickiego i Polaków na Ukrainie.
3 IX 2007r. Pierwsze spotkanie nowego proboszcza ks. Jana Mrózka z Duszpasterską Radą Parafialną.
16 IX 2007r. Odpust parafialny. Sumę odpustową celebrował ks. Piotr Kluska wicedziekan dekanatu Mogilany- proboszcz w Sieprawiu . Grała orkiestra dęta Hejnał z Byszyc.
29 IX 2007r. Odbyła się XVII pielgrzymka parafialna na Jasną Górę, w której uczestniczyło około 150 wiernych. Drogę Krzyżową na Wałach poprowadził proboszcz parafii ks. Jan Mrózek.
Podsumowanie roku 2007 w zakresie remontów, nowych inwestycji a przede wszystkim życia duchowego parafian. W 2007 roku ochrzczono 28 dzieci, odeszło do wieczności 9 osób. Rozdano ponad 30 tysięcy komunii świętych.

ROK 2008

9-12 III 2008r. W parafii odbywają się rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosi ks. Jan Jakubiec wikariusz parafii Św. Jana Archanioła w Sieprawiu.
16 III 2008r. Z okazji Niedzieli Palmowej odbył się drugi konkurs palm. Palmy biorące udział w konkursie były wykonane starannie przez uczestników. Stowarzyszenie Tradycja dla Przyszłości przyznało nagrody dla uczestników konkursu.
20-23 III 2008r.Uroczystości Wielkiego Tygodnia. W niedzielę Wielkanocną w rezurekcji uczestniczył tłum wiernych.
2 IV 2008r. Trzecie rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. W naszym kościele o godzinie 20:30 odbyła się uroczysta Msza Święta, zabrzmiał uroczysty Apel Jasnogórski w godzinę śmierci Papieża.
22 V 2008r. Procesja Bożego Ciała. Po raz pierwszy inna trasa. Zakończenie procesji w centrum wsi.
32 V 2008r. I wiosenny festyn „Wiosenne Świętowanie” w Janowicach.
15 IX 2008r. Odpust parafialny. Sumę celebruje ks. Wiesław Nowak proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Rzeszotarach. Gra orkiestra dęta z Sobolowa. Podczas sumy poświęcono wspaniały wieniec dożynkowy w formie monstrancji.
20 IX 2008r. Odbyła się XVIII Pielgrzymka Parafialna na Jasną Górę. W pielgrzymce uczestniczyło około 100 osób.
Sierpień/Wrzesień 2008r. Wykonano prace wokół ogrodzenia kościoła i plebani, zakupiono nowy piec oraz przystąpiono do modernizacji centralnego ogrzewania.
16 X 2008r. Obchody XXX rocznicy powołania kardynała Karola Wojtyły arcybiskupa metropolity krakowskiego na stolicę Piotra w Rzymie.
9 XI 2008r. W parafii gościł ks. Bp. Jan Szkodoń. Odprawił uroczystą sumę o godzinie 10:30 i wygłasza kazanie.
23 X 2008r. W Wieliczce odsłonięto i poświęcono pomnik św. Jana Pawła II. Poświęcenia pomnika dokonał Metropolita krakowski ks. Kardynał Stanisław Dziwisz.
9 XII 2008r. Odbyło się kolejne zebranie Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Dokonano podsumowania składek kwartalnych w 2008 roku i prac przy kościele.
31 X 2008r. Uroczystymi nieszporami zakończony został rok 2008. W parafii udzielono 15 chrztów , 5 par przyjęło Sakrament Małżeństwa, było 11 pogrzebów, rozdano około 29tysięcy komunii świętych.

ROK 2009

6 I 2009r. Po mszy świętej wieczornej dzieci szkoły Podstawowej w Janowicach pod opieką Pani dyrektor Małgorzaty Lichtenberg Bała dały piękny występ jasełkowy. Ksiądz proboszcz zorganizował po raz pierwszy parafialny konkurs szopek. Zgłoszono do konkursu 4 szopki, zwycięska powędrowała na diecezjalny konkurs szopek w Sieprawiu.
27-29 III 2009r. Trwają w parafii rekolekcje wielkopostne, które głosił ks. Piotr Berkowicz pracujący na Węgrzech. Po zakończeniu rekolekcji ks. Proboszcz poinformował wiernych że podczas Triduum Wielkanocnego swoje funkcje nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii podejmą panowie: Mariusz Jordan i Piotr Baka.
11 V 2009r. Ma miejsce I Komunia Święta dzieci z klasy 2 Szkoły Podstawowej. Do Eucharystii przystąpiło 16 dzieci w tym 4 dziewczynki o 12 chłopców. Piękny wystrój kościoła i otoczenia został przygotowany przez rodziców dzieci.
11 VI 2009r. Uroczystość Bożego Ciała. Zmieniona trasa procesji prowadzi drogą od kościoła w kierunku i koło domu Stryszowskich. Ołtarze przygotowano; pierwszy koło pana Jordana, drugi koło pana Fliśnik, trzeci koło pana Waldemara Grochal, czwarty koło pana Jerzego Stachura. W procesji brała udział bardzo duża grupa wiernych.
23 VI- 1VI 2009r. Uczestniczyliśmy w parafialnej pielgrzymce do Włoch.
Czerwiec 2009r. Trwają prace przy zagospodarowaniu obejścia kościoła, naprawa murów ogrodzenia oraz malowanie niektórych pomieszczeń na plebanii.
20 IX 2009r. Odpust parafialny. Uroczystą sumę odpustową odprawił ks. Stanisław Basista administrator parafii w Koźmicach Wielkich. Podczas odpustu grała orkiestra dęta z Byszyc.
Październik 2009r. odbyły się wybory do Rady Parafialnej. Wśród kilku kandydatów wyłoniono osoby: p. Piotra Pabian, p. Mariusza Jordan, p. Grzegorza Majewskiego i p. Jana Sporysz. Prace dekoracyjne w kościele kontynuuje pan Ryszard Gabryś.
3 XI 2009r. Odbyła się XIX Pielgrzymka parafialna na Jasną Górę w której uczestniczyło 110 osób.

W zakończenie starego roku uroczyste nieszpory kończące 2009 rok a zarazem podsumowanie pracy duszpasterskiej.
W ciągu roku rozdano w parafii 29 tysięcy Komunii Świętej. Chrztów w parafii było 33, zmarło 11 osób w większości spoczywających na cmentarzu parafialnym. Zapowiedzi przedślubnych było 14, w tym ślubów w naszym kościele 10. W pracy duszpasterskiej pomaga dwóch nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii.

ROK 2010

18 I 2010r. W Sali katechetycznej przy kościele ma miejsce spotkanie opłatkowe. Organizatorem spotkania jest „ Stowarzyszenie Tradycja dla Przyszłości”
2 II 2010r. Uroczystość Ofiarowania NMP (M.B. Gromnicznej). Piękny występ dzieci szkolnych. Jasełka przygotowane przez dzieci pod dyrekcja pani dyrektor szkoły Małgorzaty Lichtenberg Bała.
W tym roku mija X rocznica Nawiedzenia M.B. w kopii obrazu M.B Jasnogórskiej. Dla uczczenia tej rocznicy i przypomnieniu przeżytych przed 10 laty pięknych chwil związanych z nawiedzeniem. Odprawiona została w dniu 21 lutego uroczysta Msza Św. i na zakończenie Apel Jasnogórski.
28 III 2010r. W niedziele Palmową poświęcone zostały palmy wykonane przez dzieci szkolne i ich rodziców. Niektóre z nich były bardzo wysokie. Konkurs palm podsumował zarząd Stowarzyszenia wręczając dzieciom nagrody książkowe a pozostałym nagrody pocieszenia.
1-4 IV 2010r. Uroczyste „Triduum Paschalne. Grób Pański nawiązuje do 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. Procesję rezurekcyjną i Mszę Św. uświetnia orkiestra dęta z Byszyc.
8 V 2010r. Ogłoszono nominację papieską dotycząca nowego nuncjusza apostolskiego w Polsce. Został nim 58 letni włoski arcybiskup i watykański dyplomata Celestino Mighore i nominację arcybiskupa Józefa Kowalczyka na arcybiskupa metropolitę gnieźnieńskiego, a tym samym nowego Prymasa Polski.
24 V 2010r. I Komunia Święta 10-ciorga dzieci przy wielkiej ulewie.
3 VII 2010r. Uroczystość Bożego Ciała. W tym roku procesja przeszła od kościoła w kierunku p. Iwaszko- I ołtarz. Procesja przeszła przez posesję p. Łyjaków do posesji p. Andrzeja Surówki- II ołtarz. Następnie drogą powiatową w kierunku p. Pawła Kaczora- III ołtarz przy posesji państwa Sikorów przy Karczmie.
6 VI 2010r. W Warszawie beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki.
12-17 VI 2010r. Dożynki Gminne Gminy Wieliczka przy Szkole Podstawowej w Janowicach poprzedzone Mszą Świętą, która została odprawiona przez księży: proboszcza Jana Mrózka i dotychczasowego proboszcza (obecnie proboszcza w Białce Tatrzańskiej) ks. Jana Byrskiego z poświęceniem wieńców dożynkowych.
19 IX 2010r. Odpust parafialny. Tradycyjnie duży udział wiernych. Gra orkiestra dęta z Byszyc. Sumę odpustową odprawił ksiądz Kazimierz Foltyn, który poprowadził również procesję wokół kościoła.
25 IX 2010r. Odbyła się XX parafialna pielgrzymka na Jasną Górę. W pielgrzymce wzięło udział 130 osób.
10 X 2010r. Z funkcji kościelnego zrezygnował p. Jan Lasek. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie od 2 września 1985roku- od początku odprawiania Mszy Świętej i nabożeństw w Janowicach. W pracy pomagała mu żona Czesława, która w czasie proboszczowania ks. Jana Byrskiego stołowała u siebie księdza Jana.
20 X 2010r. Arcybiskup metropolita warszawski Kazimierz Nycz zostaje kardynałem. Gdy bp. Nycz był biskupem pomocniczym w Krakowie odwiedził nasz kościół w ważnych chwilach jego budowy i życia duchownego naszej parafii.
11 XII 2010r. 54-letni ks. Bp. Józefa Guzdek biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej zostaje nominowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI nowym biskupem polowym Wojska Polskiego.
25 XII 2010r. Uroczysta pasterka z obrzędem dzielenia się opłatkiem zamiast aktu pokutnego na początku Mszy Świętej.
31 XII 2010r. Uroczyste nieszpory z podsumowaniem pracy duszpasterskiej w roku 2010.
W roku 2010 chrzest przyjęło 24 dzieci, 21 parafian wstąpiło w związek małżeński w tym w naszej parafii ks. Proboszcz udzielił 14 ślubów. Udzielono w ciągu roku 29 tysięcy Komunii Świętych. Przy kościele wymieniono stolarkę okienną, sprawiono klimatyzację Kościoła, zakupiono nowy rzutnik z laptopem do wyświetlania pieśni religijnych. Wykonano również szereg drobnych prac przy kościele.

ROK 2011

26 III 2011r. W wieku 67 lat umiera Leon Kuc, wieloletni członek Komitetu Budowy Kościoła i od 1993r. członek Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
8-10 IV 2011r. W parafii odbywają się rekolekcje wielkopostne. Nauki głosi ks. Robert Zych wikariusz parafii św Klemensa w Wieliczce.
17 IV 2011r. Niedziela Palmowa. Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Tradycja dla Przyszłości na palmę wielkanocną. Do konkursu startuje 5 palm.
21-24 IV 2011r. Triduum Paschalne. Liczny udział wiernych w obchodach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. Rezurekcja gromadzi większość parafian. Podczas procesji tradycyjnie gra orkiestra dęta z Byszyc.
27 IV 2011r. Parafia została zaproszona na nocną adorację N.S. w Sanktuarium w Łagiewnikach.
1 V 2011r. Niedziela Miłosierdzia Bożego. W Watykanie beatyfikacja Ojca św. Jana Pawła II.
15 V 2011r. 18- osobowa grupa dzieci klasy drugiej Szkoły Podstawowej w Janowicach przystępuje do Pierwszej Komunii Świętej.
19 V 2011r. Uroczystość Bierzmowania. Sakrament Bierzmowania 38-osobowej grupie młodzieży z upoważnienia metropolity krakowskiego udzielił Janusz Bielański- były proboszcz bazyliki archidiecezji na Wawelu.
22 V 2011r. Niedziela powołań. Klerycy krakowskiego Seminarium Duchownego wspólnie z wiernymi parafii modlili się o owoce powołani .
W tygodniu po 5 czerwca rozpoczęto pracę przy pokryciu dachu kościoła.
Uroczystość Bożego Ciała. Procesja do czterech ołtarzy rozpoczęta o godzinie 9:30. Ołtarze przygotowano w rejonach rodziny p. Marcina Jędrzejczyka, p. Marty Łabuz, p. Beaty Pławeckiej i u p. Adama Cholewy.
9-15 VII 2011r. Pielgrzymka „Szlakiem stron rodzinnych Adama Mickiewicza” Uczestniczyło 35 osób.
18 IX 2011r. Odpust parafialny. Mszę Świętą odpustową odprawił i homilię wygłosił ks. Prałat Jan Mrowca- proboszcz z Krakowa- Kurdwanowa Parafia Podwyższenia Krzyża Św. Panie z koła gospodyń wiejskich w krakowskich strojach przyniosły do kościoła plony tegorocznych żniw, wieniec dożynkowy i chleb.
W kościele zostały w tym roku odnowione ołtarze boczne, boczne kinkiety oraz drzwiczki do tabernakulum. W listopadzie zostały zamontowane 2 okna boczne od strony północnej kościoła. Przed zimą ocieplono strych kościoła. Wrzesień/Październik 2011r. Czynna jest wystawa zdjęć dokumentalnych ze spotkania ks. Arcybiskupa Karola Wojtyły z mieszkańcami Wieliczki i okolicznych wsi.
8 X 2011r. Odbyła się kolejna XXI Pielgrzymka Parafialna na Jasną Górę. Pod przewodnictwem ks. Proboszcza Jana Mrózka w pielgrzymce uczestniczyło 158 osób.
W listopadzie podczas prac tynkarskich dzwonnicy wykonanej przez pana Tadeusza Hankusa z Mogiłek. Stwierdzono uszkodzenie wszystkich trzech dzwonów. Parafię czeka kolejna nieprzewidziana inwestycja- nowe dzwony.
31 XII 2011r. Uroczystymi nieszporami i podsumowaniem działalności parafii zakończony został rok 2011.

ROK 2012

23-27 III 2012r.Trwają w naszej parafii Misje Święte. Nauki misyjne prowadził ks. dr Robert Zych z Wieliczki. Spowiedź na zakończenie misji odbyła się 3 kwietnia.
19 III 2012r. Z dzwonnicy zdjęto 3 uszkodzone dzwony, zamontowano w ich miejsce dzwon pożyczony Dzwony dotychczasowe zostały przewiezione celem przetopienia. Z przetopionego materiału wykonane zostaną nowe dzwony.
5-8 IV 2012r. Obchody Triduum Paschalnego. Liczny udział wiernych w uroczystościach Wielkiego Tygodnia.
20 V 2012r. Odbyła się uroczystość I Komunii Świętej. Uroczystość prowadził ks. proboszcz, który wrócił do parafii po przebytej operacji serca. Do I Komunii Świętej przystąpiło 22 dzieci.
1 VI.2012r. Zawieszenie nowych dzwonów. , które zostały odlane w firmie KAWMET w Orłowie koło Przemyśla.
7 VI 2012r. Boże Ciało. Ołtarze przygotowano na trasie kościół parafialny- cmentarz. I ołtarz na posesji Tadeusza Bodziocha, II na posesji Anny Windak, III na posesji Leszka Siudak, IV ołtarz w kaplicy cmentarnej. Liczny udział wiernych w procesji Bożego Ciała.
2-7 VII 2012r. Odbyła się XX pielgrzymka parafialna. Tym razem do Lichenia i Sanktuariów Pomorze Gdańskiego.
5VIII 2012r. Podczas niedzielnych nabożeństw ks. Proboszcz dokonał rozliczenia zbiórki pieniężnej wśród parafian na dzwony i wykonanie okien.
24-28 VIII 2012r. W parafii trwają przygotowania do uroczystości nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego. Dekoracje kościoła i drogi dojazdowej ze strony Koźmic Wielkich. W pracy pomagali mężczyźni, wielu z nich dopiero w ostatnich latach zamieszkali w Janowicach. Pracami dekoracyjnymi kierował p. Ryszard Gabryś.
29/30 VIII 2012r. Uroczystość Nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego. Mszę świętą prymicyjną odprawił ks. Wiktor Bujna z Ukrainy (archidiecezja lwowska). Po mszy św. i błogosławieństwie prymicyjnym ks. Wiktora Bujny odbyło się nocne czuwanie przy obrazie i relikwiach błogosławionego Jana Pawła II i siostry Faustyny. Głównym Uroczystościom przewodniczył ks.bp Grzegorz Ryś.
14 IX 2012r. Przeżywamy święto patronalne naszej parafii Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego.
16 IX 2012r. Uroczystość zewnętrzna Podwyższenia Krzyża Świętego. Suma odpustowa poprzedzona tradycyjnie dożynkami parafialnymi. W tym dniu proboszcz naszej parafii ks. Jan Mrózek dziękował za 25-lecie swego kapłaństwa. On też odprawił uroczystą sumę. Kazanie głosił ks. dr Tadeusz Nosek proboszcz parafii Św. Mikołaja w Krakowie-rocznikowy kolega ks. proboszcza ].
20 X 2012r. Miała miejsce tradycyjna XXII pielgrzymka na Jasną Górę. W pielgrzymce uczestniczyło 100 osób.
W październiku z okazji 50-lecia rozpoczęcia obrad II soboru Watykańskiego Ojciec Benedykt XVI ogłosił rok 2012/2013 Rokiem Wiary.
21 X 2012r. We wszystkich parafiach trwa liczenie wiernych prowadzone z inicjatywy urzędu statystycznego kościoła katolickiego. W naszej parafii we mszach świętych niedzielnych o 8, 10, 12 uczestniczyło 658wiernyh, komunię świętą przyjęły 203 osoby.
28 XI 2012r. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowicach wzięły udział w zbiórce zabawek nowych i używanych celem ich przekazania rówieśnikom z terenu Białorusi. Akcja zorganizowana była przesz Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” w Krakowie. Zebrano 202 sztuki zabawek i przekazano dzieciom
18 XII 2012r. W wieku 84 lat odszedł do wieczności Władysław Szczurek, wieloletni członek Społecznego Komitetu Budowy Kościoła w Janowicach, a od 1993r. do 2008r. członek Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
32 XII 2012r. Na uroczystych nieszporach kończących rok 2012 ks. Proboszcz podsumował rok. Zapowiedzi wygłoszona 13 par, ślubów w naszej parafii było 11, pogrzebów 8, chrztów 20,komunii świętych 35 tysięcy.

ROK 2013

23 I 2013r. W szpitalu, wieczorem zmarł ks. Kardynał Józef Glemp były Prymas Polski. Ksiądz kardynał miał 83 lata. Pogrzeb odbył się 28 stycznia 2013roku.
26 I 2013r. Msza Święta w intencji wszystkich grup działających przy parafii. Po niej w salce spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie zorganizowane przez Stowarzyszeni Tradycja dla Przyszłości.
11 II 2013r. Media podały zaskakującą wiadomość. Ze względu na stan zdrowia i wiek Ojciec Święty Benedykt XVI z dniem 28 lutego 2013 roku złoży rezygnację z pełnienia godności papieskiej.
12 III 2013r. Na ten dzień ogłoszony został termin rozpoczęcia konklawe dla wyboru kolejnego Namiestnika Chrystusa na ziemi. Po krótkim konklawe na kolejnego papieża wybrano Argentyńczyka kardynała Bergolio arcybiskupa Buenos Aires stolicy Argentyny. Przybrał imię św. Franciszka z Asyżu założyciela zakonu franciszkańskiego.
14-17 III 2013r.Rekolekcje wielkopostne- nauki rekolekcyjne głosi ks. Wiktor Bujna kapłan archidiecezji lwowskiej na Ukrainie.
19 III 2013r. W Watykanie w uroczystość św. Józefa odbywa się uroczysta inauguracja pontyfikatu nowego papieża Ojca Św. Franciszka.
31 III 2013r. Rozpoczyna się Triduum Paschalne.
27 IV 2013r. W wieku 79 lat umiera p. Tadeusz Hojoł jeden z pierwszych członków Społecznego Komitetu Budowy Kościoła w Janowicach.
Maj 2013r. Trwają prace związane z drenażem kościoła oraz ocieplenie fundamentów.
19 V 2013r. W niedzielę Zesłania Ducha Świętego 17 dzieci przystąpiło po raz pierwszy do stołu Pańskiego.
25 V 2013r. Bierzmowanie młodzieży (35 osób. Bierzmowanie młodzieży udzielił w zastępstwie kardynała Stanisława Dziwisza infułat ks. Janusz Bielański.
30 V 2013r. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Boże Ciało. Po mszy św. o godzinie 10 odbyła się procesja do czterech ołtarzy.
18 VI 2013r. Umiera Ludwik Pabian, który była zaangażowany wraz z braćmi Michałem i Janem w budowę kościoła, zwłaszcza przy pracach tynkarskich.
15 IX 2013r. Odpust parafialny. Sumę odpustową wraz z homilią i procesję eucharystyczną celebrował poprzedni proboszcz ks. Jan Byrski. W dniu odpustu Parafia obchodziła 20 rocznicę konsekracji Kościoła i 20 rocznicę powstania parafii w Janowicach. Uroczystościom przewodniczył ks. Jan Byrski – poprzedni proboszcz.
28 IX 2013r. Miała miejsce XXIII pielgrzymka parafialna na Jasną Górę. W pielgrzymce uczestniczyło 100 osób.
Wrzesień/Październik Trwają pracę związane z położeniem nowych akrylowych tynków na kościele.
27 X 2013r. We wszystkich parafiach trwa liczenie wiernych, którzy chodzą do kościoła i liczenie wiernych przystępujących do Komunii Świętej. W naszej parafii we wszystkich trzech mszach uczestniczyło 693 osoby w tym 399 kobiet o 294 mężczyzn. Do Komunii Świętej przystąpiło 209 osób.
31 XII 2013r. Na uroczystych nieszporach kończących rok 2013 ks. Proboszcz dokonał podsumowania całego roku. W 2013 roku było 16 chrztów, 16 zapowiedzi, 9 ślubów w parafii, 16 pogrzebów. Sakrament Bierzmowania przyjęło 35 osób, pomoc liturgiczną świadczyło 25 ministrantów, 2 szafarzy odwiedzało regularnie 7 chorych. W kościele podczas całego roku rozdano 29 tysięcy Komunii Świętych.

ROK 2014

23 III 2014r. Niedziela o godzinie 14 w Krakowie u Salezjanów grupa wiernych z naszej parafii wzięła udział w przedstawieniu Męki Pańskiej.
Rekolekcje wielkopostne prowadzi Ojciec Krzysztof z Klasztoru Reformatów w Wieliczce.
17-20 IV 2014r. Triduum Paschalne.
20 IV 2014r. Procesja rezurekcyjna, w tym roku bez udziału orkiestry z Byszyc.
27 IV 2014r. W niedzielę Miłosierdzia w Rzymie miała miejsce uroczystość kanonizacji papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II.
11 V 2014r. Prace przy naszej świątyni związane z ociepleniem zostały zakończone.
17 V 2014r. W godzinach porannych w szpitalu odszedł do Pana w 65 roku życia i w 42 roku kapłaństwa ks. Prałat Tadeusz Juhas- kustosz Sanktuarium M.B. Ludźmierskiej, a zarazem proboszcz parafii Wniebowzięcia N.M.P w Ludźmierzu.
49- letni biskup Wojciech Polak dotychczas sekretarz generalny Episkopatu Polski został mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem Gniezna, a zarazem Prymasem Polski. Bp. Wojciech Polak zastąpił na tym stanowisku abp. Józefa Kowalczyka, który w grudniu 2013 roku przeszedł na emeryturę.
19 VI 2014r. W czwartek przy pięknej pogodzie parafianie uczestniczyli w procesji Bożego Ciała.
22 VI 2014r. Z okazji 31 rocznicy poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego w parafii gościł o. Korneliusz Jackiewicz- cysters z Opactwa Mogilskiego, promując swoją książkę pt.”Cudowny Krzyż Mogilski-Jego Stróżowie i czciciele”, w której są zdjęcia z naszego kościoła oraz wzmianka w tekście o naszym kościele Parafialnym.
1-6 VII 2014r. Odbyła się pielgrzymka parafialna „Szlakiem Sanktuariów Dolnego Śląska”.
1 IX 2014r. Dekretem ks. Kardynała Stanisława Dziwisza metropolity krakowskiego dekanat wielicki został podzielony na 2 dekanaty Wieliczka Wschód i Wieliczka Zachód.
28 -29.IX. Wizytacja kanoniczna bpa Grzegorza Rysia .Poświęcenie nowych dzwonów i udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży.
4 X 2014r. Miała miejsce kolejna XXIV Pielgrzymka Parafialna na Jasną Górę. W tegorocznej pielgrzymce uczestniczyło 150 osób.
19 X 2014r. W parafii odbyły się wybory nowych członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Rada Parafialna działać będzie w składzie: Mariusz Jordan, Piotr Pabian, Grzegorz Majewski, Józef Sporysz.
26 X 2014r. W parafiach w całej Polsce odbyła się akcja liczenia wiernych uczestniczących w niedzielnych Mszach Świętych i osób przystępujących do Komunii Świętej. We wszystkich mszach w tym dniu uczestniczyło 650 osób w tym 382 kobiety i 268 mężczyzn. Rozdano 204 Komunię Świętą.
1-2 XI 2014r. Przy pięknej i słonecznej pogodzie odbyła się uroczystość Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego.
31 XII 2014r. Nabożeństwo dziękczynne za zakończenie roku. Ks. Proboszcz dokonał podsumowania życia duchownego parafii jak i prac związanych z inwestycjami parafialnymi.
W 2014 roku było: 15 chrztów, 16 zapowiedzi, 8 pogrzebów, 16 osób przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania, 5 osób obłożnie chorych odwiedzali systematycznie Szafarze Eucharystii z Komunią Świętą. Udzielono 32 tysiące Komunii Świętych.

ROK 2015

9 II 2015r. Firma Tadeusza Hankusa rozpoczęła prace przygotowawcze wnętrza kościoła do wykonania kolejnego malowania. Pracę rozpoczęto od chóru kościelnego.
19-22 III 2015r. Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nauki rekolekcyjne głosi ks. Robert Ryndak za zgromadzenia ks. Michalitów z Miejsca Piastowego. Kazanie w czasie gorzkich żali głosili księża Werbiści z Golkowic.
Kwiecień w dalszym ciągu trwają pracę przygotowawcze do malowania kościoła.
17 V 2015r. Uroczystość I Komunii Świętej w Janowicach. Do stołu Pańskiego po raz pierwszy przystąpiło 21 dzieci- po raz pierwszy uczniowie klasy III.
4 VI 2015r. Boże Ciało. Procesja do 4 ołtarzy. Przygotowane zostały przy posesjach rodziny Jana Pamuły, Marii Woźniak, Anny Sajdak, Jana Windaka.
13 VI 2015r. Przez Stowarzyszenie Tradycja dla Przyszłości została zorganizowana pielgrzymka do Ludźmierza i Zakopanego. W pielgrzymce uczestniczyło 38 osób.
Sierpień Kapliczka św. Jana Nepomucena w Janowicach została poddana remontowi.
20 IX 2015r. Odpust parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego. Sumę celebrował i kazanie wygłosił ks. Andrzej Mieszczak.
3 X 2015r. XXV jubileuszowa pielgrzymka na Jasną Górę. W pielgrzymce uczestniczyło 145 parafian.
25 X 2015r. Małżeństwo Jana i Czesławy Lasek bardzo zasłużone dla kościoła obchodziło 65 rocznicę ślubu.
9 XI 2015r. Firma budowlana Tadeusza Hankusa kontynuuje prace związane z przygotowaniem wnętrza kościoła do malowania. Tym razem prace skupiły się na ścianie frontowej z główny ołtarzem. Przed końcem roku prace zostały zakończone.
5 XII 2015r. Dwóch polskich Franciszkanów Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski oraz włoski ksiądz Alessandro Dordi zostali ogłoszeni błogosławionymi.
13 XII 2015r. W kościele katolickim na całym świecie rozpoczyna się Rok Miłosierdzia. We wszystkich katedrach i kościołach wyznaczonych przez biskupa ordynariusza odbywa się uroczystość otwarcia świętych Drzwi- Brama Miłosierdzia. Wielki Jubileusz Roku Miłosierdzia potrwa do pierwszej niedzieli Adwentu 2016 roku.
15 XII 2015r. W szpitalu zmarł w wieku 63 lat były członek Rady Parafialnej Tadeusz Burda od 2004-2009. Pogrzeb odbył się 17 grudnia w Janowicach, pochowany na cmentarzu w Wieliczce.
24-27 XII 2015r. Święta Bożego Narodzenia upłynęły przy pięknej pogodzie. Tegoroczny wystrój szopki nawiązywał do obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski, które odbywać się będą w roku 2016.
Grudzień Przy okazji wizyty duszpasterskiej wierni deklarowali pomoc w zakwaterowaniu uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Parafianie zdeklarowali noclegi i wyżywienie dla 332 osób.

ROK 2016

5 II 2016r. W tym roku Państwo Eleonora i Piotr Krawczyk obchodzili wyjątkowy jubileusz 70 lat pożycia małżeńskiego.
4-6 III 2016r. Rekolekcje Wielkopostne- prowadzi ks. Andrzej Mieszczak.
11 III 2016r. Obchody 1050-lecia Chrztu Polski w Gnieźnie odbywa się Zjazd Gnieźnieński.
24-27 III 2016r.Uroczyste obchody Triduum Paschalnego. Procesja rezurekcyjna przy licznym udziale wiernych. Święta choć wczesne ale bez deszczowe i słoneczne.
17 IV 2016r. W kościele pod chórem został postawiony nowy konfesjonał zamknięty trojgiem drzwi pozwalających na spowiedź osób słabo słyszących. Zamontowano nowe oświetlenie ledowe stacji Drogi Krzyżowej na zewnątrz Kościoła. Nowe oświetlenie zafundowała firma „Dynamik”, której szefem jest Jan Ćwioro nasz parafianin.
14-16 IV 2016r.Uroczystości państwowo-kościelne z okazji 1050-lecia Chrztu Polski w Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie i Archikatedrze poznańskiej oraz na stadionie „INEA” w Poznaniu.
15 V 2016r. Uroczystość I Komunii Świętej. Komunię przyjęło 26 dzieci.
21 V 2016r. Uroczystość I Komunii Świętej 14 dzieci uczęszczających do Prywatnej Szkoły Podstawowej w Wrząsowicach.
26 V 2016r. Uroczystość Bożego Ciała. Tym razem procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy przeszła trasą od kościoła do granic parafii główną drogą w kierunku Wieliczki. Ołtarze przygotowały rodziny: Bogdana Czorta, Stefana Burdy, Mieczysława Bruzdy, Ryszarda Gabrysia.
25 VII-1 VIII 2016r. W czasie Światowych Dni Młodzieży na terenie naszej parafii mieszkańcy przyjęli i gościli w swoich domach 324 młodych pielgrzymów z Włoch z miejscowości Lecco, Maggianico, Belledo, Fratti i Acquate w Lombardii. W dowód wdzięczności za wspaniałą gościnę i rodzinną atmosfere za ogromną troskę i dowody chrześcijańskiej miłości przekazali parafii relikwie bł. Serafina Morazzone. Żył na przełomie XVII/XIX. Pochodził z ubogiej wielodzietnej rodziny żyjącej w Mediolanie. Został kapłanem i przez 49 lat był proboszczem Chiuso koło Lecco u podłoża Alp. Zmarł w 75 roku życia w opinii świętości. W 2011 roku Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił go w Mediolanie błogosławionym. 13 kwietnia obchodzone jest Jego wspomnienie Bł. Serafin Marazzone jest patronem miasta Lecco.
26-31 VII 2016r. Z udziałem ok. 2,5 mln osób odbyły się w Krakowie z udziałem papieża Franciszka 31 Światowe Dni Młodzieży.
2 VIII 2016r. Zmarł kardynał Franciszek Macharski były metropolita krakowski-konserwator naszego kościoła parafialnego. Miał 89 lat. Kardynał Macharski zmarł w szpitalu do którego trafił po tym jak w wyniku upadku w swoim mieszkaniu stracił przytomność i doznał urazu.
5 VIII 2016r. Pogrzeb Franciszka Macharskiego odbył się w katedrze na Wawelu.
28 VIII 2016r. W kościele parafialnym zostały wystawione do uczczenia relikwii bł. Serafina Morazzone- kapłana.
18 IX 2016r. Odpust parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego. Uroczysta suma z procesją eucharystyczną. Sumę odprawił dziekan Dekanatu Wielickiego- Zachód ks. dr Wiesław Popielarczyk proboszcz parafii św. Pawła Apostoła w Wieliczce- Krzyszkowice. Podczas sumy i procesji grała orkiestra dęta ze Świątnik Górnych.
24 IX 2016r. XXVI Pielgrzymka Parafialna na Jasną Górę. W pielgrzymce wzięło udział 96 parafian.
2 X 2016r. W wieku 88 lat zmarł długoletni członek społecznego Komitetu Budowy Kościoła w Janowicach i Rady Parafialnej oraz jego długoletni skarbnik Franciszek Kowal. Pogrzeb odbył się 5 X na cmentarzu komunalnym w Wieliczce.
16 X 2016r. Kardynał Stanisław Dziwisz przewodniczył mszy św. w czasie której dokonano konsekracji kościoła górnego przy Sanktuarium Św. Jana Pawła II na krakowskich „Białych Morzach”
Liczenie wiernych w mszach świętych, uczestniczyło w naszej parafii 631 osób w tym 339 kobiet 292 mężczyzn. Komunii Świętych udzielono 228 w tym 166 kobietom i 62 mężczyznom.
20 X 2016r. Rozpoczęto kolejny etap malowania kościoła- sufit i wykończenie. Wykonuje miejscowa firma Tadeusza Hankusa. Prace zostały zakończone w listopadzie.

HISTORIA BUDOWY KOŚCIOŁA I PARAFII W JANOWICACH

I. Początki budowy

Mieszkańcy Janowic – wsi odległej od macierzystej parafii pw. Św. Klemensa w Wieliczce – od dawna marzyli o swoim kościele, a przynajmniej o niewielkiej kaplicy , która by ułatwiła spełnianie podstawowych obowiązków katolika. Wydawało się, że zaraz po wojnie nastał oczekiwany czas na tego typu inwestycje. Głoszone wielkie hasła o ustroju sprawiedliwości społecznej i demokracji wyzwalały u wiernych odczucie, że nastał czas realizacji tych marzeń. Ten czas trwał bardzo krótko - można dziś ustalić, że tylko niecałe trzy lata po zakończeniu wojny.

W ostatnim z tych lat, roku 1949, społeczeństwo Janowic i Koźmic Wielkich podjęło inicjatywę budowy kościoła. Wizyta w Janowicach i Koźmicach Wielkich w roku 1949 Księcia kard. Stefana Sapiehy wyzwoliła wielkie nadzieje. Jednak brak zgody na wspólny obiekt sakralny dla Janowic i Koźmic Wielkich zniweczył te nadzieje. Nadchodząca „ciemna noc komunizmu” w latach 1950-1956 unicestwiła ostatecznie te zamiary. Sprawa budowy poszła w zapomnienie.

Lata powojenne, a zwłaszcza lata po roku 1949, to lata wzmożonej dyktatury komunistycznej charakteryzującej się walką z ostatnimi przyczółkami demokracji i tzw. środowiskiem reakcyjnym, za które ówczesne władze uznały prywatnych właścicieli zakładów pracy, bogatych rolników, tzw. kułaków, oraz środowiska inteligenckie, wyrosłe z rodzin mieszczańskich i ziemiańskich o zaangażowaniu patriotycznym. Do grupy przeciwników politycznych zaliczono także Kościół katolicki, zwłaszcza jego hierarchów, z którymi od samego początku zaczęto walkę. A że kościołem w Polsce w tym czasie kierowały osoby o mocnym autorytecie w społeczeństwie, nie rozpoczynano z nim od razu totalnej walki, jak stało się to udziałem Kościoła w sąsiednich „republikach” – w Czechosłowacji, na Węgrzech, w Ukrainie (ZSRR).

Po śmierci dwóch wielkich autorytetów w Polsce – Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda w dniu 22 X 1948 r. i metropolity krakowskiego księcia Adama kard. Sapiehy w dniu 23 III 1951 r. i mianowaniu przez Papieża Piusa XII nowym Prymasem Polski Stefana Wyszyńskiego, bpa lubelskiego – państwo komunistyczne kierowane przez Prezydenta Bolesława Bieruta rozpoczęło otwartą walkę z Kościołem katolickim. Wydanie dekretu o stowarzyszeniach, przejęcie szpitali i placówek opiekuńczych prowadzonych przez kościół, likwidacja kościelnej organizacji „Caritas”, aresztowania i pokazowe procesy biskupów i księży, utworzenie kół księży patriotów przy komunistycznym Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBOWiD), likwidacja wszystkich uniwersyteckich wydziałów teologicznych i części seminariów duchownych, internowanie w dniu 25 września 1953 r. kard. Stefana Wyszyńskiego, niesprawiedliwe podatki nałożone na kościelne osoby prawne, zakaz wydawania pozwoleń na budowę obiektów sakralnych i kościelnych – to zasadnicze elementy walki państwa z Kościołem w Polsce.

Dojście Władysława Gomułki do władzy w październiku 1956, powrót Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego z internowania na stolicę Prymasów w Gnieźnie i Warszawie na krótko zmieniło wrogi stosunek państwa do Kościoła. Już od r. 1956-1957 po chwilowej odwilży do końca lat 80. trwa walka z Kościołem, mniej drastycznymi metodami, ale dalej nękającymi kościół. Nasilenie tej walki przypadło w okresie Milenium Chrztu Polski w 1966 r. Miała ona różne formy – jedną z nich było ograniczenie do minimum wydawania pozwoleń na nowe obiekty sakralne. Dopiero koniec lat siedemdziesiątych, (po wyborze metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły w dniu 16 X 1978 na papieża, ożywieniu politycznym społeczeństwa) oznacza dla rządzących nieuchronną klęskę ich polityki i zmienia nastawienie władz do potrzeb budowy nowych kościołów.

II. Czas budowy kościoła

W takich to ,trudnych latach ówczesny proboszcz parafii wielickiej ks. Prałat Władysław Grohs, a po jego śmierci w 1977 r. ks. Prałat Kazimierz Gałoński wracają do sprawy budowy kaplic katechetycznych dla Janowic, Koźmic Wielkich i Sygneczowa. Ich starania kończą się pozytywnymi decyzjami pozwoleń na budowę obiektów w tych miejscowościach. Projekty techniczne budynków katechetycznych tak zaplanowano, aby w ich powierzchni użytkowej znalazło się miejsce na mieszkanie dla kapłana, sala katechetyczna i duża kaplica – kościół. W 1981 r. ówczesny Prezydent Miasta Krakowa pełniący funkcję Wojewody dla Województwa Miejskiego Krakowskiego wydał pozytywną decyzję na budowę Ośrodka Katechetycznego w Janowicach. Wieść o tym dotarła do mieszkańców na zebraniu ogólnym mieszkańców, które odbyło się w dniu 19 listopada 1981 r. w Szkole Podstawowej w Janowicach. Lokalu szkoły na zebranie użyczył ówczesny Dyrektor Szkoły inż. Julian Burda – dziś już nieżyjący. W zebraniu uczestniczył ks. Proboszcz Kazimierz Gałoński oraz ks. Andrzej Wąchała – katecheta w Janowicach, który przedstawił potrzebę budowy, podał informację o sfinalizowaniu zakupu działki od Pani Antoniny Piątek i wykonaniu projektu. Poinformował również, że wszystkie koszty związane z zakupem działki, projektem technicznym i pozwoleniem na budowę pokryła parafia św. Klemensa w Wieliczce. Od razu przystąpiono do zorganizowania Komitetu Budowy. Spośród licznych uczestników zebrania powołano do Komitetu Budowy Kościoła i Ośrodka Katechetycznego: Ryszarda Gabrysia, Jana Kowala, Władysława Kowala, Franciszka Kowala , Franciszka Burdę, Jana Janowskiego, Mieczysława Gibałę, Jana Laska, Jana Kaczora, Władysława Szczurka, Tadeusza Hojoła, Józefa Kowala, Zbigniewa Kowala, Stanisława Windaka i Wojciecha Leśniaka. Na Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Kościoła i Ośrodka Katechetycznego w Janowicach wybrano Ryszarda Gabrysia, funkcję wiceprzewodniczącego powierzono Janowi Kowalowi, a skarbnika – Franciszkowi Kowalowi. Cały skład Komitetu podzielono na siedem „dwójek”, które przypisano do poszczególnych rejonów Janowic. Ich zadaniem było ponadto prowadzenie zbiórek w rejonach, organizowanie ludzi z rejonu do prac pieszych przy budowie.

Pierwsza zbiórka miała miejsce już 22 listopada 1981 r., a więc w trzy dni po zebraniu. Zebrano pokaźną kwotę, która pozwoliła rozpocząć konieczne prace na placu budowy: szopa na materiały, wykonanie wjazdu na działkę, doprowadzenie energii elektrycznej. Wszystkie te prace wykonano już w grudniu 1981 r. Zainteresowanie budową było ogromne – tym bardziej że „z kopyta” ruszono z pracami. Entuzjazmu nie zmniejszyły głosy niektórych sceptyków „poczekajcie, kaktus na ręce nam wcześniej wyrośnie, niż wy wybudujecie kościół”. Widomym znakiem ich racji był dzień 13 grudnia 1981 r., kiedy to gen. Wojciech Jaruzelski dekretem Rady Państwa wprowadził na teren całej Polski stan wojenny. A jednak nie stało się tak.

Rok 1982 to czas zakupu koniecznych materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania fundamentów pod kościół. Poświęcenia placu budowy dokonał w dniu 21 sierpnia 1982 Kard. Franciszek Macharski. Uroczystość poświęcenia placu była dużym impulsem do szybkiego kontynuowania prac. W IV kwartale 1982 wykonano fundamenty pod kościół. Obiekt budowany jest według projektu inż. architekta Krzysztofa Filusia z Krakowa. W roku 1983 kontynuowano budowę ścian kościoła oraz wykonano fundamenty pod plebanię.

Rok 1983 zostaje przez Papieża Jana Pawła II ogłoszony Rokiem Świętym z okazji 1950 rocznicy śmierci Zbawiciela. To przyczynia się do ustalenia wezwania przyszłego kościoła „Podwyższenia Krzyża Świętego”, a idąc dalej, do ustalenia miejsca pochodzenia kamienia węgielnego pod kościół. Delegacja Komitetu przywozi go z Sanktuarium Świętego Krzyża w Mogile – gdzie od XIII w. gospodarzami są Ojcowie Cystersi. W minionym wieku wielu mieszkańców Janowic udawało się do Mogiły na wielki odpust wrześniowy Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, które sięga swymi korzeniami roku 320, kiedy cesarzowa Helena, matka cesarza rzymskiego Konstantyna nakazała odszukanie krzyża, na którym zmarł Jezus. 14 września 320 r. zostały odnalezione relikwie Krzyża Świętego. Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Później przeniesiono to święto na 14 września – najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża, potem zaś dla całego Kościoła Powszechnego. W każdą uroczystość odpustową w Mogile wierni mogą adorować relikwie Krzyża Świętego uroczyście prezentowane.

Ówczesny opat mogilski – o. Bogumił Salwiński – bardzo przychylnie odniósł się do delegacji z Janowic, przekazując kamień wyjęty z murów Bazyliki mogilskiej wraz z potrzebnymi dokumentami. Kamień poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie II Pielgrzymki do Polski, 23 czerwca 1983 r. podczas uroczystej Mszy Św. na krakowskich Błoniach. Kamień wmurowano podczas uroczystości poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego w mury kościoła w dniu 19 maja 1984 r. Poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego dokonał ks. Kard. Franciszek Macharski. Poświęcił również trzy małe dzwony – ufundowane przez rodzinę Piotra Płatka z Polski i Kanady– które podczas uroczystości zawieszono w prowizorycznej dzwonnicy wybudowanej w miejscu dzisiejszego krzyża. Skromne przyjęcie dla zaproszonych gości mogło już odbyć się w sali na parterze plebanii.

Już od niedzieli 2 września 1984 r. księża z parafii wielickiej systematycznie odprawiają w sali plebanii mszę świętą. Dowożenie księży było powinnością wiernych z Janowic – a samochodów osobowych w tym czasie było „jak na lekarstwo”. Pod koniec roku 1984 stoją już mury I piętra plebanii, a rok 1985 i 1986 to czas wznoszenia murów kościoła i stropu nad kościołem.

W roku 1985 do obsługi duszpasterskiej Koźmic Wielkich i Janowic Kuria Metropolitalna w Krakowie deleguje ks. Stanisława Gąsiorka z obowiązkiem rezydowania w Koźmicach Wielkich. To nie jest po myśli Komitetu Budowy, który w dniu 29 marca 1986 udaje się tej sprawie do Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Delegacja Komitetu w składzie: Ryszard Gabryś, Józef Kowal, Jan Lasek i Franciszek Kowal przyjęta zostaje w Kurii Metropolitalnej – gdzie uzyskuje zapewnienie, że od początku roku szkolnego 1986/1987 do Janowic też oddelegowany zostanie osobny kapłan, który oprócz katechizacji i posługi duszpasterskiej, będzie mógł doglądać rozpoczętej budowy.

Obietnica staje się faktem i już 23 sierpnia 1986 do Janowic przybył ks. Michał Dziedzic – dotychczas wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Prokocimiu Nowym. Ks. Michał Dziedzic zamieszkał u państwa Łyjaków, pośpiesznie wykańczano plebanię, tak że już w roku 1987 ks. Michał zamieszkał w pomieszczeniu mieszkalnym plebanii. Lata 1987-1988 to lata dalszych prac przy kościele: tynki wewnętrzne, okna w kościele. Krótki pobyt ks. Michała Dziedzica w Janowicach zaowocował peregrynacją Obrazu MB Częstochowskiej w rodzinach parafii. Peregrynacja Obrazu dokończyła okres integracji mieszkańców Janowic wokół budującego się ośrodka duszpasterskiego. W dniu 21 maja 1988 r. odchodzi nagle z Janowic ks. Michał Dziedzic.

Żal po nagłym odejściu ks. Michała był krótki, bo już 22 maja 1988 r. na placówkę duszpasterską zostaje oddelegowany przez Księdza Kardynała ks. Jan Byrski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Szczepana w Krakowie. Zdobywa szybko zaufanie i szacunek wśród wiernych. Kontynuowane są prace przy kościele, tak że już 24 grudnia 1989 Ks. Kardynał poświęca surowe wnętrze kościoła. Stoi już marmurowy ołtarz i ambonka, kościół posiada posadzkę. Lata 1990–1993 to lata dalszych prac wykończeniowych w kościele, przygotowujących kościół do uroczystej konsekracji: malowanie, ołtarze boczne, ławki, konfesjonał, tynkowanie zewnętrzne kościoła. Komitet Budowy oraz ks. duszpasterz dostrzegają konieczność zakupu działek pod cmentarz i założenie cmentarza. Działki udostępniły po niskiej cenie panie Janina Pamuła i Józefa Sajdak. Cmentarz poświęcił 21 września 1991 ks. Bp. Jan Szkodoń z Krakowa.

Uroczystej konsekracji poprzedzonej misjami świętymi dokonuje w uroczystość odpustową 13 września 1993 r. Ks. Kard. Franciszek Macharski przy udziale licznego duchowieństwa dekanatu i gości. W konsekracji uczestniczy także opat mogilski o. Jacek Stożek. Uroczystość mocno utrwala się w pamięci wszystkich wiernych i przybyłych z sąsiednich miejscowości. Na zakończenie uroczystości Ks. Kardynał poświęcił pamiątkową tablicę, przypominającą przyszłym pokoleniom tę uroczystość, ku pamięci potomnym.

Kończąc rozdział o budowie nie można nie wspomnieć ludzi poza członkami Komitetu, oddanych sprawie budowy kościoła, jak: Stefan Leśniak, murarze: Marian Grochal, Józef Kaczor, Michał Pabian z Janowic oraz Jan Pabian z Koźmic Wielkich, Adam Burda i jego matka –Katarzyna Burda, Józef Stachura z synem Markiem, i służący w każdym czasie sprzętem i czasem Stanisław Baran z ojcem Stanisławem. Nie można zapomnieć o osobach bezinteresownie przygotowujących posiłki osobom na budowie – Helenie Kaczor, Marii Kowal, Czesławie Lasek. Trudno tu wymieniać wszystkich, bo zaangażowanie wszystkich pozostałych do pracy było wielkie. Przepraszamy tych, których tu nie wymieniono, ale których imiona i nazwiska zapisały kroniki parafialne. Kronika parafii pisana jest od samego początku przez p. Ryszarda Gabrysia.

III. Czas upiększania kościoła i budowy parafii.

W dniu 25 grudnia 1993 r. w kościołach dekanatu wielickiego został odczytany dekret ks. Kardynała o utworzeniu w Janowicach parafii, której teren ma objąć: wieś Janowice, część wsi Koźmice Wielkie: przysiółki Podjanowice, Mogiłki i Stocznik, dotychczas w parafii Wieliczka, i Gorzków oraz część Rzeszotar: przysiółek Szwaby, dotychczas w parafii Podstolice. Tak utworzona parafia liczy około 1200 dusz. Pierwszym proboszczem parafii zostaje ks. Jan Byrski. Społeczny Komitet Budowy Kościoła i Ośrodka Katechetycznego przekształcony zostaje w Duszpasterską Radę Parafialną w składzie osobowym dotychczasowego Komitetu. Poszerzony zostaje teren zbiórek, o rejony: Podjanowic, Mogiłek, Zalesia i Stocznika z Koźmic Wielkich oraz Szwabów (Rzeszotary).

Konsekracja kościoła nie spowolniła tempa dalszych prac przy kościele. Uporządkowania wymaga teren wokół kościoła, wykonanie ogrodzenia. Wezwanie kościoła nastraja i upoważnia, aby wokół kościoła w ogrodzeniu wystawić kaplice Drogi Krzyżowej. W roku 1994 wykonano ogrodzenie, wraz z kaplicami Drogi Krzyżowej. W roku 1995 zamontowano w kaplicach płaskorzeźby Drogi Krzyżowej oraz wybudowano bramę na plac kościelny. Ostatnio po konserwacji obrazy Drogi Krzyżowej zabezpieczono materiałem z pleksy.

W roku 1995 przystąpiono do brukowania terenu wokół kościoła, które to prace zakończono w roku 1996. W dniu 1 września 1996 ks. Bp Kazimierz Nycz przewodniczy uroczystej mszy św. na okoliczność 100-lecia istnienia Szkoły Podstawowej i nadania jej imienia Zofii Stryszowskiej – kierowniczki szkoły w okresie powojennym, okresie największej walki z nauką religii w szkole.

W latach 1998–2000 trwają dalsze prace przy wyposażaniu kościoła (boazerie) i zakrystii (meble). W latach 1998–1999 zakupiono trzy dzwony , które wykonała firma Wacława Felczyńskiego z Gliwic oraz wybudowano dzwonnicę typu „parawanowego”, którą uroczyście poświęcił w czasie odpustu parafialnego, 19 września 1999 r., Ks. Bp Kazimierz Nycz. Trzeba dla potomnych zaznaczyć, że dwa dzwony: „Maria – Królowa Polski” i „Św. Stanisław Biskup i męczennik” są darami rodziny J. Żołnierczyka z Koźmic Wielkich i rodziny śp. Wojciecha Kaczora z Janowic. Największy dzwon „Christus Redemptor Hominis” (Chrystus Odkupiciel Człowieka) ufundowali wierni parafii.

Wielkim wydarzeniem dla wiernych nowopowstałej parafii była uroczystość Nawiedzenia kopii Obrazu MB Jasnogórskiej w dniach 22-23 lutego 2000 r. Uroczystość poprzedzona była Misjami Św. Była to obok konsekracji jedna z największych uroczystości, jakie przeżyła nasza parafia. Główną Mszę św. celebrował ks. bp Stanisław Smoleński z Krakowa. W uroczystości uczestniczyło liczne duchowieństwo, wśród nich kapłani, którzy w latach minionych prowadzili katechizację w Janowicach (ks.ks. J.Hyc, J.Gąsiorowski, S.Olszówka, M. Wolak).

Brak witraży w oknach kościoła dostrzegali nie tylko parafianie , ale także osoby z zewnątrz. Wielkie zasługi w dziele ufundowania witraży – obok parafian – miały rodziny Leszka Gibały, mieszkańca Krakowa, i Marii Gałat z Wieliczki, pochodzących z Koźmic Wielkich - Zalesia (rodzeństwa), które ufundowały dla prawie połowy okien witraże. Koncepcja projektu witraży należała do Ks. Proboszcza i Rady Parafialnej, projekt wykonał artysta plastyk Bolesław Szpecht z Krakowa, a witraże wykonała i zamontowała znana firma witrażownicza z Krakowa – Państwa Zarzyckich. Koszt wykonania witraży był ogromny, przewyższający możliwości finansowe parafian.

W roku 2003 parafia zakupiła organy, które wraz z prospektem organowym zamontowano na chórze kościelnym. Składki z lat 2003-2006 przeznaczono na prace wykończeniowe piwnic, dwóch łazienek, wyposażenia w meble kancelarii parafialnej, przebudowę hełmu wieży kościelnej, konserwację dachu na kościele i plebanii. Rada Duszpasterska liczy dziś 18 osób, obsługując 9 rejonów parafii. W skład obecnej Rady Duszpasterskiej wchodzą osoby: Ryszard Gabryś, Jan Burda, Jan Kowal, Adam Strynowicz, Leon Kuc, Wacław Tomana, Władysław Szczurek, Marek Walas, Jan Lasek, Józef Pabian, Tadeusz Surówka, Józef Sporysz, Tadeusz Burda, Stanisław Kaczor, Czesław Wełna, Tadeusz Hankus, Józef Zając, Bogusław Gadzina. Funkcje kościelnego pełni od początku Pan Jan Lasek, organisty: Józef Gabryś z synem Bogdanem. Od samego początku budowy, tj. ponad 25 lat, związani są z budową i parafią: Ryszard Gabryś, Jan Kowal, Władysław Szczurek, Jan Lasek.

Dziękujemy za możliwość umieszczenia powyższego artykułu
Stowarzyszeniu Wspierającemu Rozwój Wsi Janowice "Tradycja dla Przyszłości".
www.janowice.wieliczka.eu

START | AKTUALNOŚCI | OGŁOSZENIA | O PARAFII | PORZĄDEK NABOŻEŃSTW | GALERIA ZDJĘĆ | POLECANE STRONY | KONTAKT
Copyright www.parafia.janowice.com.pl | Wykonanie i aktualizacja strony: KeramNet